• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Bodrum-Türkbükü-Camping-100466971321435
 • https://api.whatsapp.com/send?phone= +905322442796
 • https://www.instagram.com/bodrumturkbukucadircamping/?hl=tr
 • https://www.youtube.com/channel/UCpYs686qEWi8JE6dJdP7gIQ
  • Hoşgeldiniz..
  • Tatilinizin En Keyifli Halini Bizimle Yaşayın..
  • Teras Keyfiniz..
  • Çadırınızı Teras'a Kurarak Deniz'i Zirveden Seyretmeye Ne Dersiniz?
  • Türkbükü Işıl Işıl..
  • Gecenin Matemini Türkbükü Çadır Camping Farlı ile Tecrübe Edin.!!
.................................
Anket
Sürdürebilirlik Politikamızı incelediniz mi?
Takvim

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Doğal kaynakların çevre ve enerji sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamak" amacıyla; enerji verimliliğinin arttırılması, yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturulması, kaynak tüketiminden doğacak her türlü atıkların minimum seviyeye indirilmesi, kaynağında ayrıştırılması ve tehlikelilerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve sürekli iyileştirmek, çalışanlarımıza, misafirlerimize, tur operatörlerimize, tedarikçilerimize ve topluma çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak, politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına yayılması için uygulamalarımızın sürekliliğini sağlamak ve kamuoyu incelemesine açık tutmak hedeflerimizdir.
Çalışanlarımızın eğitimlerini düzenli olarak sağlamayı, koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi hedeflemektedir.
Yasal şartlar ve kendi şartlarımıza uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerinin tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek iş sağlığı & güvenliği politikamızdır.
Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılığa fırsat vermeden, savunmasız grupların istismarının önlenmesi için çalışmayı, ücret ve hizmet kalitesinin artırılması da dâhil olmak üzere turizm tarafından yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.
Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.
Kültürel mirasa fayda sağlamayı ve kültürel mirasa verilen zararı en aza indirmektir.
Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yöneliktir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili süreçlerini kontrol etmekteyiz.
Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamaktır.
Bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlamayı ve halka olan olumsuz etkileri en aza indirmektir.
Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.
Bölgemizde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.

ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKASI
Çevrenin Korunmasına katkı sağlamak amacıyla,

• Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmekteyiz ve bunun devamlılığını sağlayacağız.

• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indireceğiz.

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirecek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet edeceğiz.
• Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indireceğiz.

• Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlayacağız.

• Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlayacağız.

• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapacağız.

• Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayacağız.

• Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskler belirlenecek ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler alacağız.

• Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması için çözümler üreteceğiz.

• Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların Çevre mevzuatı kapsamında bertarafını ve bunun bünyemizde sürekli gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
• Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alacağız.

• Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermeye devam edeceğiz.

• Bahçe bakımında biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik verip, su tasarrufu amacı ile damlama sulama yöntemini uygulamaya devam edeceğiz.

• Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar yapacağız.

• Şuana kadar hayata geçirdiğimiz bir çok çevre duyarlılığı aktivitesini bundan sonrada sürekli kılmayı bir görevden çok işletme politikamız olarak benimseyeceğiz.

• Çevre Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme yapacağız.

• Doğal Kaynaklarımızın Etkin Kullanımı ve Kirliliği Önleme mücadelesine devam edeceğiz.

• Sürdürülebilir Turizme Katkıda Bulunacağız.

• Personele ve misafirlere yönelik çevre bilincini artırmak için düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunacağız.

• Personele yönelik çevre bilinçlendirme panoları ile duyurular yapmaya devam edeceğiz.

Çevreye göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa, sizlerin de sahip çıkacağınızı, bizlere destek olup dünyamızı birlikte güzelleştireceğimizi umuyoruz.


ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Turizm faaliyetleri ve idari faaliyetlere ilişkin enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi amacıyla yürüttüğü enerji yönetimi kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar.

Sürdürülebilir Yönetim Sistemimiz, kapsamı dâhilindeki faaliyetlerimizin standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Sürdürülebilir Enerji Yönetimi ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı

Yasal gereklilikleri, sözleşmeler ile belirlenen yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,

Satınalma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerle uyumluluğunu sağlamayı,

Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamak ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla her yıl amaç ve hedef aksiyon planı ile enerji verimlilik faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, yenilenebilir enerji kaynakları için araştırma yapmayı,

Tesisimizde enerji tasarrufu cihaz, makine ve sistemleri kullanmayı,

Tesisimizde kişi başı elektrik ve yakıt tüketim miktarlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapmayı,

Enerji yönetim ekibi kurarak, eğitim programları oluşturmayı taahhüt eder.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Tesisimizde insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak kurumumuzun geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, firma ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.


Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Kurumumuzun insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.


İNSAN HAKLARI POLİTİKASI


Sürdürülebilir amaç ve faaliyetlerimiz doğrultusunda, uluslararası platformlarda benimsenmiş insan haklarını ve buna dair belgeleri temel alıyoruz. Amacımız, insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı, çalışanlarımıza verdiğimiz değerle birlikte açıklamak, çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan hakları odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktır.
Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.
Bir varlık olarak insanın en önemli misyonu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymak ve duyulmasını sağlamak, bu saygının yayılarak devam etmesine öncülük etmektir. Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.
Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ve toplumla olan ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet gösterilmesi ve paydaşlarımızın bu konuda hassas davranmaya teşvik edilmesi temel prensibimizdir.
Bütün iş süreçlerimizde temas kurduğumuz kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin bir parçası olarak tanımlıyor ve önlemek için gerekli özeni gösteriyoruz. Ticari faaliyetlerimiz esnasında insan haklarına aykırı bir etki belirlememiz halinde, adil bir şekilde iyileştirme sağlamayı veya iyileştirme için iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz.
İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde tesis çatısı altında, din, dil, ırk, ulusal köken, etnik köken, yaş, maluliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir kurum olmak için çalışıyoruz.
Tesisimizde kişisel özellikler ve statüye bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışlara, fiziksel veya sözlü tacize, şiddete adil olmayan işlemlere veya herhangi bir misillemeye hoşgörü göstermiyoruz.
ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME
Birliktelik ilkemiz ışığında çalışanlarımız arasındaki farklılıkları zenginlik olarak görüyor, çalışanlarımızın farklılıklarına bakılmaksızın tüm süreçlere dahil olmalarını destekliyor ve bu farklılıkların tesisimizde korunması gereken temel değerler arasında olduğunu savunuyoruz.
Yetenek kazandırma, geliştirme ve yönetme gibi tüm İnsan Kaynakları uygulama ve politikalarını fırsat eşitliği ilkesi üzerinden temellendiriyor, tüm çalışanların kişisel gelişimine katkıyı eşit bir yaklaşımla sağlamayı hedefliyoruz.
ÇOCUK İŞ GÜCÜ
Tesisimizde Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kurallarına uyuyor ve işçi çalıştırma için belirlenen yaş sınırlamalarına riayet ediyoruz.
ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ
Tesisimizde olarak, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik, insan ticareti, kaçak, mülteci, sigortasız çalıştırma gibi zorla ve yasa dışı çalıştırma uygulamalarının tamamına karşı çıkıyoruz.
İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
Her bir kurum çalışanının, başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak ve bu hak ve özgürlükleri tehdit etmemek şartıyla istek ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkı mevcuttur. Herkes, yaşamını, hürriyetini ve kişisel güvenliğini devam ettirme özgürlüğüne sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımızın herhangi bir tür zorlayıcı tutuma (fiziksel veya psikolojik) maruz kalmadığının, kaba, insanlık dışı ve/veya onur kırıcı davranış veya cezaya tâbi tutulmadığının, kişisel verilerinin korunduğunun, aksi söz konusu olduğunda bu mağduriyetin giderilmesi için tüm yasal ve anayasal haklara sahip olduğunun güvencesini tüm çalışanlarımıza veriyoruz. Herhangi bir ihlal yaşanması durumunda çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olunacak şekilde kurum Etik İlkeleri Kurulu tarafından gerekli desteğin sağlanmasını esas alıyoruz.
TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK
Çalışma koşullarını iyileştirmede, çevre duyarlılığında ve ilişki içerisinde bulunduğumuz topluluklarla olan ilişkilerimizde yüksek standartlar benimsiyoruz. Bu standartlara uyum konusundaki hassasiyetimizi tüm paydaşlarımızın da benimsemesi konusunda gerekli sorumluluğu üstleniyoruz.
GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ
Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına, yönetmeliklerine ve kurum içi gerekliliklere uyarak güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı amaçlıyoruz. Herhangi bir kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak, bunları önleyici tedbirleri alıyoruz.
ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI
Kurum olarak, ücret politikası ve özlük haklarımızı sektörün dinamiklerini göz önüne alarak rekabetçi bir bakış açısıyla tasarlıyoruz. Faaliyetlerimizi, geçerli yasalarda belirtilen ücret ve çalışma saatleri kurallarıyla uyum içinde yürütüyor, iş-yaşam dengelerini göz önünde bulundurarak çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunuyoruz.


.
Satın Alma Felsefesi ve Satın Alma Politikası

Bağımsızlığa Saygı ve "İşbirliği ve Rekabet"


Sürdürülebilirlik için çevreyi korumaya ve işletmemizin çevreye olan olumsuz etkilerini minimuma indirmek, bulunduğumuz çevrenin, toplumun gelişimine katkıda bulunmak için satın almada sürdürülebilirliği sağlamak öncelikli amacımızdır.
Tesisimize alınan yiyecek ve içecek maddelerinin üst kalite, amacına ve ilgili mevzuatlara uygun, aynı zamanda yerel üretilmiş ürünlerden seçilmesine dikkat edeceğiz. İşletmemizin operasyonu sırasında çevreye verdiği etkilerini sınırlamak ve en aza indirmek için, satın alma sırasında, fiyat, kalite, uygunluk ile beraber aşağıdaki kriterleri değerlendirip, ürün satın alırken sadece satın alma maliyetini değil, aynı zamanda yaşam boyu maliyetini göz önüne alacağız:

- Daha az enerji tüketen alet-ekipmanın, ürün tercihi,
- Daha az su tüketen alet-ekipmanın, ürün tercihi,
- Daha az atık üreten alet-ekipman, ürün ve hizmetlerin tercihi,
- Çevreye en az zarar veren malzemelerin tercihi,
- Otelimizde kullanılan Soğutma amaçlı gazların ömrü dolduktan sonra Çevre mevzuatına uygun yeni soğutma makineleri ile değişimi
- Tedarikçilerimizle iletişime geçerek, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin tedariki ile ilgili farkındalık yaratılmasını sağlayacağız.

Kurumumuz tüm tedarik zincirinde sosyal sorumluluğunu yerine getirmek ve desteklemek için sorumlu tedarik sağlamak için yerel/bölgesel tedarikçilerle birlikte çalışmaktadır. Hammadde ve teknik tedarikçilerimizi, açık, eşit ve adil ticaret yoluyla güven ilişkilerini geliştirdiğimiz önemli ortaklar olarak görüyoruz. Kurumumuz, aynı zamanda, toplumun güvenini kazanmak amacıyla, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere, tedarik zincirinde çevre, kalite, iş güvenliği ve insan haklarını dikkate alarak Sürdürülebilir Yönetim Sistemini teşvik etmektedir.

Her alanda erişilebilirlik standartlarının sağlamak,
İşletmemizde engelleri kaldırmak için zorunlu asgari standartların yasalarla uygulamak,
Ulaşılabilir turizm kapsamında, engelsiz, normal bir birey için sağlanabilen unsurların, engelli bireyleri de kapsayacak şekilde düzenlemek
Tesisimizin erişilebilirliği sağlayıcı hizmetleri gereği gibi verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın amaçları doğrultusunda uygun nitelik ve miktarda finansal destek ve insan kaynakları yaratmak
Engelli bireylerimizi tesisimizde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak
Herkesle Aynı Ortamda Erişilebilir Tatil

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.Üyelik Girişi
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret55310
Hava Durumu